1
Bạn cần hỗ trợ?

Điều khoản và điều kiện

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

* vietxinh.vn

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của Việt Xinh (VietXinh). Việt Xinh (VietXinh) tọa lạc tại: Toà S106, KĐT Vinhomes Smart City, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng trang web của Việt Xinh (VietXinh) nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này. Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "Của bạn" đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. "Công ty", "Bản thân", "Chúng tôi", "Của chúng tôi" và "Chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên”, hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất, cho dù bằng các cuộc họp chính thức trong thời gian cố định, hay bất kỳ phương tiện nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm đã nêu của Công ty, phù hợp và tuân theo luật hiện hành của Việt Nam. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web Việt Xinh (VietXinh), bạn đồng ý sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của Việt Xinh (VietXinh). Hầu hết các trang web tương tác ngày nay đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng trong một số khu vực của trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Trừ khi có quy định khác, Việt Xinh (VietXinh) và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Việt Xinh (VietXinh). Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể xem và / hoặc in các trang từ http://vietxinh.vn/ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 

ý kiến ​​người sử dụng

2. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác, miễn là liên kết:

3. Chúng tôi có thể tùy ý xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:


Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng:


Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác, miễn là liên kết:


Nếu bạn nằm trong số các tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến  vietxinhsv@gmail.com. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ (chẳng hạn như số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail) cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn định liên kết đến trang Web của chúng tôi, và danh sách (các) URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết đến. Chờ 2-3 tuần để có phản hồi. Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến trang Web của chúng tôi như sau:

Iframe

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không được tạo khung xung quanh các trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi cách trình bày hoặc hình thức trực quan của trang Web của chúng tôi.

Trách nhiệm về Nội dung

Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang Web của bạn. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào có thể xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên trang Web của bạn hoặc trong bất kỳ ngữ cảnh nào có chứa nội dung hoặc tài liệu có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, nếu không thì vi phạm hoặc ủng hộ hành vi vi phạm hoặc vi phạm khác, bất kỳ quyền của bên thứ ba.

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang Web của chúng tôi. Bạn đồng ý loại bỏ ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang Web của chúng tôi theo yêu cầu đó. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Giá cả

Tất cả giá trên trang web http://vietxinh.vn/ và trên Ứng dụng VietXinh đều được hiển thị bao gồm VAT và tất cả các loại thuế khác (có thể thay đổi các loại thuế đó), có nghĩa là giá hiển thị trực tuyến luôn là số tiền cuối cùng được tính.
Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí, chúng tôi sẽ không tính phí dịch vụ của bạn hoặc thêm bất kỳ khoản phí đặt chỗ bổ sung nào vào Giá dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ trả một khoản hoa hồng (là một tỷ lệ phần trăm nhỏ của giá dịch vụ) cho VietXinh sau khi hoàn thành Dịch vụ.
Các lỗi và nhầm lẫn rõ ràng (bao gồm cả bản in sai) không có giá trị ràng buộc.

Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi về điều này. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào được áp dụng theo luật liên quan đến chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và / hoặc sử dụng các kỹ năng và chăm sóc hợp lý). Không có nội dung nào trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ: 1. giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; 2. giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc trình bày sai sự thật; 3. giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc 4. loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành. Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) là chủ đề của đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, do sai sót (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định. Trong phạm vi trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Trách nhiệm hữu hạn

VietXinh hay bất kỳ giám đốc, người quản lý, cổ đông, đối tác, nhân viên, đại lý, đại diện và chi nhánh nào của VietXinh sẽ không chịu trách nhiệm trước Đối tác hoặc bất kỳ Khách hàng nào về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc hành động nào hoặc các dịch vụ được thực hiện giữa Đối tác (hoặc bất kỳ giám đốc, người quản lý, nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của Đối tác) và Khách hàng. Trong mọi trường hợp, VietXinh sẽ không chịu trách nhiệm với Đối tác hoặc bất kỳ Khách hàng nào về các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, trừng phạt hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận hoặc kinh doanh bị mất, ngay cả khi VietXinh đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào của Khách hàng chống lại VietXinh, VietXinh sẽ thông báo ngay cho Đối tác và ngay sau khi nhận được thông báo đó, Đối tác sẽ đảm nhận việc bào chữa cho các vụ kiện, khiếu nại hoặc yêu cầu đó và cố vấn pháp lý cho việc bào chữa đó phải được sự chấp thuận của VietXinh trước khi được Đối tác tham gia để bảo vệ những tuyên bố đó. Nếu VietXinh theo quyết định riêng của mình lựa chọn như vậy, VietXinh cũng có thể tham gia vào việc bảo vệ họ. Đối tác sẽ không giải quyết hoặc thỏa hiệp bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu hoặc đồng ý nào đối với việc đưa ra bất kỳ phán quyết nào từ đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VietXinh. Đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí và chi phí phát sinh do kết quả của việc bào chữa đó bao gồm (không giới hạn) phí cho cố vấn pháp lý.

Top