1
Bạn cần hỗ trợ?

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT Vietxinh.vn  bao gồm: email. điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập). Đây là các thông tin mà Vietxinh.vn  yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vietxinh.vn  liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Vietxinh.vn cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Vietxinh.vn về phương diện các Trang và Dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT Vietxinh.vn  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi thu thập thông tin

STT

Chuyên mục

Loại thông tin thu thập

1

Đăng ký

Têm, số điện thoại, email, địa chỉ, link facebook, hình ảnh shop

2

Đặt sản phẩm

Địa chỉ, số điện thoại, mã bưu chính

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Website TMĐT Vietxinh.vn  sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên;

+ Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website TMĐT

Vietxinh.vn .

+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vietxinh.vn .

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, website khuyến mãi Vietxinh.vn  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vietxinh.vn

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đã thu thập:

            Người mua và người bán  đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

•          Ban quản trị WebsiteTMĐT

•          Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Vietxinh.vn .

•          Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ.

•          Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

•          Công ty nghiên cứu thị trường.

•          Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.

•          Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên.

•          Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần đầu tư ĐT&TM Sao Việt

Địa chỉ: Số nhà A66 TT5 Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0568 808 808

Email: Vietxinhsv@gmail.com

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vietxinh.vn  thực hiện việc này.

Địa chỉ để người dùng yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Email: Vietxinhsv@gmail.com

Số điện thoại: 0568 808 808

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo :

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website TMĐT Vietxinh.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này Vietxinh.vn  sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của việc lộ thông tin, website TMĐT Vietxinh.vn  sẽ bồi thường hoặc đồng hành cùng khách hàng để bên vi phạm (bên cố tình làm lộ thông tin của khách hàng) bồi thường cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Địa chỉ tiếp nhận khiếu nại của người dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Email: Vietxinhsv@gmail.com

Số điện thoại: 0568 808 808

      

  1.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên, được Vietxinh.vn  cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vietxinh.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông

tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vietxinh.vn  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vietxinh.vn .

+ Ban quản lý Vietxinh.vn  yêu cầu các cá nhân/tổ chức khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vietxinh.vn  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Nếu người dùng muốn khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai cách xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0568 808 808 hoặc qua email: Vietxinhsv@gmail.com

Ban quản lý Website TMĐT Vietxinh.vn  sẽ tiếp nhận thông tin và tiến hành xác thực, làm rõ  thông tin, đồng thời sẽ thu thập những hậu quả mà người tiêu dùng đã chịu ảnh hưởng của việc rò rỉ thông tin cá nhân. Từ đó đưa ra mức bồi thường phù hợp theo thỏa thuận của 2 bên.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành là 07-10 ngày làm việc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Top