1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Để đăng ký thành viên, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Từ màn hình menu ở góc trên cùng bên phải màn hình -> Chọn “Đăng ký” -> chọn “Thành viên”

 

Bước 2: Nhập các thông tin trên màn hình đăng ký và bấm vào nút Đăng ký thành viên để hoàn tất việc đăng ký

 

Sau khi đăng ký thành công sẽ có thông báo xuất hiện và người dùng có thể đăng nhập trên tài khoản vừa đăng ký.

Top