1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn đăng ký Shop

Để đăng ký Shop trên website, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Từ màn hình menu ở góc trên cùng bên phải màn hình -> Chọn “Đăng ký” -> chọn “Mở shop”

 

Bước 2: Nhập các thông tin trên màn hình đăng ký và bấm vào nút Lưu cửa hàng để hoàn tất việc đăng ký

Sau khi đăng ký thành công sẽ có thông báo xuất hiện và người dùng có thể đăng nhập trên tài khoản vừa đăng ký.

Top