1
B岷 c岷 h峄 tr峄?
Gi谩: Li锚n h峄
Milagros Beauty Room
Th么ng tin Shop
膼i t峄沬 H峄檖 tr貌 chuy峄噉

V峄沬 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈 trong nghành làm 膽岷筽, luôn luôn c岷璸 nh岷璽 nh瓢ng trend

膼峄檌 ng农 nhân viên có nghi峄噋 v峄 膽瓢峄 膽ào t岷 bài b岷

Chúng tôi cam k岷縯 luôn 膽em 膽岷縩 d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷 膽岷縩 quý khách hàng

Milagros Beauty Room nh岷璶 làm t岷 c岷 các m岷玼 nail theo yêu c岷

 膼峄檌 ng农 k峄 thu岷璽 viên t岷璶 tâm 膽瓢峄 膽ào t岷 chuyên nghi峄噋

馃憠  膼岷穞 l峄媍h sang Youth Beauty làm 膽岷筽 ngay thôi!

=============

Milagros Beauty Room

馃彔  S峄 11 Nguy峄卬 C啤 Th岷h - M峄 膼ình 2 - Nam T峄 Liêm - Hà N峄檌

鈽  Hotline:饾煄饾煑饾煍.饾煈饾煏饾煑.饾煆饾煐饾煐饾煆

馃搷  Gi峄 ho岷 膽峄檔g: 9:00 - 21:00

5  Nh岷璶 x茅t

5 T峄昻g th峄 膼谩nh gi谩
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

膼谩nh gi谩 s岷 ph岷﹎ kh么ng c贸 s岷祅
D峄媍h v峄 t瓢啤ng t峄

LAMIA beauty boutique - 131 膼瓢峄漬g Nguy峄卬 Tu芒n, Thanh Xu芒n Trung, Thanh Xu芒n, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
Diory NailsLab - Diory NailsLab, Ng玫 88 Ph峄 Trung K铆nh, Y锚n Ho脿, C岷 Gi岷, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
Jolly Beauty Nail Mi - 174A Nguy峄卬 Huy T瓢峄焠g, Thanh Xu芒n Trung, Thanh Xu芒n, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
Nail M峄檆 An Nhi锚n - 11 Ng玫 131 Ph峄 Th谩i H脿, Trung Li峄噒, 膼峄憂g 膼a, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
G峄檌 膼岷 D瓢峄g Sinh Massage Body - 105a/2 H峄 Th峄 K峄, ph瓢峄漬g 1, Qu岷璶 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Li锚n h峄
LAMIA beauty boutique - 131 膼瓢峄漬g Nguy峄卬 Tu芒n, Thanh Xu芒n Trung, Thanh Xu芒n, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
LAMIA beauty boutique - 131 膼瓢峄漬g Nguy峄卬 Tu芒n, Thanh Xu芒n Trung, Thanh Xu芒n, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
LAMIA beauty boutique - 131 膼瓢峄漬g Nguy峄卬 Tu芒n, Thanh Xu芒n Trung, Thanh Xu芒n, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
Nail By Jin - 40 Ph峄 Y锚n Ph峄, Y锚n Ph峄, T芒y H峄, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
Diory NailsLab - Diory NailsLab, Ng玫 88 Ph峄 Trung K铆nh, Y锚n Ho脿, C岷 Gi岷, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam
Li锚n h峄
Annies Nail Mi - 29 Ph峄 Tr岷 Qu峄慶 V瓢峄g, l脿ng V貌ng, D峄媍h V峄峮g H岷璾, C岷 Gi岷, Hanoi, Vietnam
Li锚n h峄
Annies Nail Mi - 29 Ph峄 Tr岷 Qu峄慶 V瓢峄g, l脿ng V貌ng, D峄媍h V峄峮g H岷璾, C岷 Gi岷, Hanoi, Vietnam
Li锚n h峄
Top